In de gemeente Opmeer is het woningbedrijf met 894 woningen de grootste aanbieder van sociale huurwoningen. In het kader van prestatieafspraken stelt het college van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Opmeer interne prestatieafspraken vast. Deze prestatieafspraken betreffen een beschrijving van meerjarige afspraken (tot en met 2022) en zullen jaarlijks vertaald worden in concrete jaarplannen.

Downloads