Wanneer u tijdelijk niet in uw woning verblijft en uw wilt u huurwoning niet opzeggen of onbeheerd laten, dan kunt u tijdelijk iemand op uw woning laten passen. U heeft hiervoor toestemming nodig van het Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer.

Huisbewaring aanvragen

Huisbewaring moet altijd vooraf schriftelijk worden aangevraagd. Houd rekening met een behandelingstermijn van ten minste twee weken. Er wordt een huisbewaringsovereenkomst aangegaan die wordt ondertekend door drie partijen: de huurder, de verhuurder en de huisbewaarder.

Aanvraagformulier huisbewaring

Redenen voor huisbewaring

  1. Werk, studie of stage in het buitenland (kopie studie- of arbeidsovereenkomst);
  2. Langdurige verpleging, revalidatie of mantelzorg (verklaring behandelend arts);
  3. Een langdurige reis (kopie tickets en/of visum periode);
  4. Proef samenwonen

Huisbewaring is een service, geen recht. Het gemeentelijk woningbedrijf Opmeer heeft de bevoegdheid een aanvraag van huisbewaring af te wijzen. Zo zal een persoon die het gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer vanuit de verhuur kent als overlastpleger of waarvan een huurovereenkomst door rechterlijke uitspraak is beëindigd niet in aanmerking komen voor huisbewaarder.

Voorwaarden aanvraag huisbewaarschap

Aan huisbewaring is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden is dat de huurder terugkeert in de woning na het tijdelijke verblijf elders. Andere voorwaarden zijn:

  1. De minimumleeftijd van de huisbewaarder is 18 jaar
  2. Wij verlenen alleen toestemming voor huisbewaring aan maximaal twee volwassen personen. Wij verlenen geen toestemming voor huisbewaring aan een volwassene met een kind.
  3. De hoofdbewoner huurt minimaal zes maanden een woning van het gemeentelijk woningbedrijf Opmeer.
  4. De hoofdbewoner is met het Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.

Periode huisbewaring

Huisbewaring kan worden aangevraagd voor een periode van minimaal drie en maximaal twaalf maanden. De huurder moet zelf een huisbewaarder voordragen. Uw aanvraag moet altijd voorzien zijn van papieren waaruit uw tijdelijke afwezigheid blijkt.

Geen huurbescherming

Bij huisbewaring komt aan de huisbewaarder geen beroep op huurbescherming toe. Dit betekent niet alleen dat de huisbewaarder moet vertrekken als er (tussentijds) een einde komt aan de overeengekomen periode voor het huisbewaarschap, maar ook dat de huisbewaarder geen aanspraak heeft op huurprijsbescherming en dat daarmee ook de huurprijs mee gaat in een mogelijk huurverhoging.

Aansprakelijkheid

Tijdens de periode dat er iemand op uw huis past, blijft u als huurder aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst (verantwoordelijk voor het betalen van de huur, het voorkomen van overlast etc.)

Proef samenwonen

Huisbewaring vanwege proef samenwonen kan voor maximaal zes maanden worden aangevraagd. Verlenging van bovenstaande zes maanden is niet mogelijk.

Huuropzegging

Als huisbewaring wordt aangevraagd, vult de huurder meteen een huuropzegging in. Deze ondertekent hij ook. Deze huuropzegging gebruikt het gemeentelijk woningbedrijf Opmeer om de woning terug te kunnen nemen als de huurder besluit niet terug te keren in de woning. Zonder ingevulde en ondertekende huuropzegging nemen wij de aanvraag huisbewaring niet in behandeling.

Huurtoeslag

Zowel de huisbewaarder als de huurder komen voor de periode van huisbewaring niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. Als u als huurder huurtoeslag heeft, moet u deze laten beëindigen met ingang van de datum van vertrek. Voor het stopzetten van de huurtoeslag gaat u naar www.toeslagen.nl(externe link) of belt u met de belastingtelefoon: 0800-0543.

Gebruiksvergoeding

De huurder mag aan de huisbewaarder geen hoger bedrag als gebruiksvergoeding vragen, dan de huurprijs die hij maandelijks aan het gemeentelijk woningbedrijf Opmeer betaalt.

Basisregistratie personen

De huurder moet zich bij de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente uitschrijven van het adres als de huisbewaring langer duurt dan zes maanden. De huisbewaarder moet zich op het adres laten inschrijven bij Basisregistratie personen. Bij terugkeer in de woning, moet de huurder zich weer bij de BRP inschrijven; de huisbewaarder schrijft zich weer uit. Deze regels omtrent inschrijving op het werkelijke woonadres zijn verplichtingen vanuit de gemeente.

Aantal huisbewaarders

Wij verlenen alleen toestemming voor huisbewaring aan maximaal twee volwassen personen. Wij verlenen geen toestemming voor huisbewaring aan een volwassene met een kind.

Einde huisbewaring

De huisbewaring eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode. Tenminste één maand voor het einde, moet u ons schriftelijk laten weten welke keuze u maakt. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U gaat de woning zelf weer bewonen

Uiterlijk één maand voor het einde van de huisbewaring laat u ons schriftelijk weten dat u zelf weer in de woning gaat wonen. In dit geval levert u op de afgesproken einddatum persoonlijk de sleutels weer in bij de hoofdhuurder.  

  • U zegt de huur definitief op

Dat betekent dat u uiterlijk één maand voor het einde van de huisbewaring uw voorwaardelijke huuropzegging schriftelijk definitief maakt. Bij het verlenen van toestemming voor huisbewaring tekent u vooraf namelijk een voorwaardelijke huuropzegging. Die huuropzegging moet nog wel definitief gemaakt worden. Daarbij moet u rekening houden met de wettelijke opzegtermijn van tenminste één maand. Vervolgens maken wij afspraken met u, of met de door u gemachtigde persoon, om de woning te inspecteren. Tijdens de inspectie geven wij aan hoe de woning aan ons opgeleverd moet worden. U bent verantwoordelijk voor het leeg en schoon opleveren van de woning.