HOME  |  Over het woningbedrijf  |  Over het woningbedrijf

Over het woningbedrijf

Voor mensen met een lager inkomen zorgen we dat er voldoende en betaalbare woningen zijn. Van starters tot senioren: wij bieden voor iedere doelgroep betaalbare woningen van een goede kwaliteit. We verhuren ruim 877 woningen in Spanbroek, Opmeer, Hoogwoud, Aartswoud en De Weere. Het Woningbedrijf is eigendom van de gemeente Opmeer.

Duurzaamheid

We investeren in duurzaamheid. Zo zijn maar liefst 96% van onze woningen energiezuinig. Zij hebben een zogenaamd groen label. En onze huurders merken dat aan de energierekening.

Leefomgeving

We zetten ons in voor uw woonomgeving. Want wij willen dat onze huurders prettig wonen. Een veilige omgeving, een schone omgeving, maar vooral ook een omgeving met voorzieningen voor jong en oud.

Prestatieafspraken

In de gemeente Opmeer is het woningbedrijf met 876 woningen de grootste aanbieder van sociale
huurwoningen. In het kader van prestatieafspraken stelt het college van Burgemeester en
wethouders van de gemeente Opmeer interne prestatieafspraken vast. De volgende onderdelen
zijn hierin verwerkt:

  • Positie woningbedrijf binnen de gemeente Opmeer
  • Ambities en opgaven in de regio
  •  Ambities raad en college: coalitieakkoord 2018-2022
  • Vermogen en middelen
  • Strategisch Voorraadbeleid Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer 2020

Prestatieafspraken 2020