Wat is woningruil?‎

Huur jij een woning van het Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer en zoek je een andere woning? Dan kun je een woning ruilen met een andere huurder. Woningruil is toegestaan met huurwoningen van woningcorporaties of woningbedrijven binnen en buiten de regio. Het Woningbedrijf bemiddelt niet bij woningruil. Het is de bedoeling dat u zelf een geschikte ruilkandidaat vindt. Woningruil is alleen mogelijk voor bestaande huurders.

Met wie kun je ruilen?

Je kunt alleen ruilen met iemand die een zelfstandige woning huurt bij een woningcorporatie of woningbedrijf. Je kunt niet ruilen met iemand die inwoont bij een huurder. Je kunt je woning niet ruilen voor een leegstaande woning. Na de ruil mag geen woning leeg blijven staan.

Woningruil aanvragen

Woningruil moet minimaal zes weken voor de gewenste ruildatum schriftelijk worden aangevraagd. Dit kan door middel van het aanvraagformulier woningruil. Voor beide (en bij een woningruil tussen meer dan twee woningen voor alle) woningen moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend.

Voor woningruil is toestemming nodig van het Woningbedrijf. Bij een woningruil waarbij ook een andere woningcorporatie of woningbedrijf betrokken is (niet alleen woningen van het Woningbedrijf), moeten alle verhuurders toestemming verlenen.

Een aanvraag tot woningruil kunt u doen met behulp van onderstaand aanvraag formulier Woningruil. Zorgt u er ook voor dat er inkomensgegevens, bijvoorbeeld een IB-60 formulier, en een historisch uittreksel uit het bevolkingsregister worden ingediend?

Direct woningruil aanvragen

Eisen aan de woningruil

 • De woningen moeten in eigendom zijn van Woningbedrijf Opmeer of van een andere woningcorporatie of woningbedrijf. U kunt niet ruilen met een huurwoning die verhuurd wordt door een particulier.
 • Om in aanmerking te komen voor woningruil met een sociale huurwoning mag uw (gezamenlijk) belastbaar verzamelinkomen niet meer bedragen dan € 45.014 per jaar (prijspeil 2022).
 • De ruil moet 'reëel' zijn. Een jongere mag bijvoorbeeld niet naar een seniorenwoning verhuizen.
 • Woningen met medische aanpassingen, zogenoemde WMO woning, worden niet verhuurd aan ruilkandidaten die deze voorzieningen niet nodig hebben.
 • Woningen waarbij een grote renovatie wordt uitgevoerd, of waarvoor een grote renovatie staat gepland, zijn uitgesloten van woningruil.
 • Woningen die op de nominatie staan om verkocht of gesloopt te worden, kunnen niet geruild worden.
 • De ruilpartners repareren eventuele gebreken voordat er wordt geruild. Vervolgens wordt de woning geaccepteerd zoals deze door de ander wordt achtergelaten.
 • De ruilpartners mogen géén huurschuld hebben.
 • De ruilpartners moeten hun woning als ‘goed huurder’ bewonen.
 • Ook controleren wij, bij iedere woningruilaanvraag, of de woning daadwerkelijk door degene gehuurd wordt die op de huurovereenkomst staat vermeld. Wordt de woning illegaal bewoond, dan starten wij direct een procedure op om de huurovereenkomst te ontbinden.

Nieuwe huurovereenkomst en nieuwe huurprijs

 • Bij elke nieuwe verhuring, ook woningruil, kijken we of de huurprijs nog steeds past bij ons huidige beleid en de staat van de woning. Bij woningen waar dit niet het geval is, wordt de huurprijs bij de ruiling aangepast. Dit betekent dat je niet blindelings kunt afgaan op de huur die jij en je ruilpartner op dat moment betalen.
 • Er vindt altijd een inspectie plaats in de woning. Pas na de inspectie kan definitief toestemming worden gegeven om de woning te ruilen.‎ Als door onze opzichter gebreken worden geconstateerd die niet overgenomen worden, is het mogelijk dat de woningruil niet door kan gaan
 • De huur gaat in op de datum van de sleuteloverdracht. Het kan zijn dat u hierdoor een korte tijd dubbele huur betaalt. Stem daarom met de ruilende partij goed de datum op elkaar af!

Inleveren gegevens

Lever het aanvraagformulier per mail in (via gemeente@opmeer.nl) met daarbij gevoegd van beide partijen:

Goed om te weten

Een woningruil is definitief. Mocht de ruil op een teleurstelling uitlopen en u wilt toch ergens anders wonen of weer terug naar uw vorige woning, dan is het Woningbedrijf hier niet aansprakelijk voor. Het Woningbedrijf bemiddelt ook niet als u of uw ruilpartner het niet meer eens kunnen worden over bepaalde afspraken die u samen heeft gemaakt. Bijvoorbeeld over de overeengekomen overnamekosten van roerende goederen als vloerbedekking of gordijnen.

Ruilmijnwoning.nl

Zie voor woningruil ook de informatie op de site van Woonmatch West-Friesland over ruilmijnwoning.nl via www.woonmatchwestfriesland.nl/pagina/woningruil