Concept Woonvisie 2023-2028

Op dit moment werken we aan de definitieve versie van de Woonvisie 2023-2028 'Een (t)huis voor iedereen in Opmeer'. De concept Woonvisie is eerder door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak. Vanaf 15 mei tot en met 11 juni lag het document ter inzage en kon iedereen hier op reageren. Op 5 oktober wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De concept Woonvisie bevat vijf belangrijke thema's:

  • Toekomstbestendig wonen
  • Beschikbaar en betaalbaar
  • Aantrekkelijke en inclusieve nieuwbouw wonen
  • Wonen en zorg
  • Goed wonen voor iedereen.

Lees verder in het document dat u hieronder kunt downloaden.

Bloeiende leefomgeving

Volgens wethouder van Ruimtelijke Ordening, Herman ter Veen, biedt de concept Woonvisie een toekomstgericht en duurzaam woonbeleid dat tegemoetkomt aan de behoeften van de gemeenschap. "Deze visie weerspiegelt de wensen en behoeften van onze inwoners en andere belanghebbenden. We zijn ervan overtuigd dat het zal bijdragen aan een gezonde en bloeiende leefomgeving, met zoveel mogelijk passende en betaalbare woningen."

Vervolg

De concept Woonvisie 2023-2028 staat op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering op 21 september. Daarna komt het aan bod bij de besluitvormende raadsvergadering op 5 oktober 2023.