Uw mening over het beheer en beleid van het Woningbedrijf vinden wij belangrijk. U kunt ons op diverse manier laten weten wat u vindt. Wij zijn per e-mail en telefonisch bereikbaar. U kunt ook bij de bewonerscommissie terecht voor uw vragen.

Goedendag, mag ik me even voorstellen?

Koos Beemsterboer, ik ben de voorzitter van de bewonerscommissie van het Gemeentelijk Woningbedrijf.

Deze bewonerscommissie is actief voor het gehele woningbezit van het Gemeentelijk Woningbedrijf en behartigt de belangen van al haar huurders. Dit betreft voornamelijk zaken die betrekking hebben op het onderhoud, het huurprijsbeleid en het leefklimaat. Minimaal één keer per jaar vindt er overleg plaats met de gemeente.

Om goed te kunnen functioneren, hoopt de bewonerscommissie op uw steun en belangstelling te kunnen rekenen. Mocht u lid willen worden van de commissie of meer informatie willen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Uitbreiding van de commissie is namelijk zeer gewenst.

Nieuwe mensen, nieuwe inzichten.
U kunt mij bereiken op nummer 0226 – 35 88 56 of op 06 - 1613 8018.

Met vriendelijke groet,
Koos Beemsterboer