Duurzaam wonen

We investeren in duurzaam wonen. Zo zijn maar liefst 96% van onze woningen energiezuinig. Zij hebben een zogenaamd groen label. En onze huurders merken dat aan de energierekening.

Leefomgeving

We zetten ons in voor uw woonomgeving. Want wij willen dat onze huurders prettig wonen. Een veilige omgeving, een schone omgeving, maar vooral ook een omgeving met voorzieningen voor jong en oud.

Prestatieafspraken

In de gemeente Opmeer is het Gemeentelijk Woningbedrijf met 876 woningen de grootste aanbieder van sociale huurwoningen. In het kader van prestatieafspraken stelt het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer interne prestatieafspraken vast. De volgende onderdelen zijn hierin verwerkt:

  • Positie woningbedrijf binnen de gemeente Opmeer
  • Ambities en opgaven in de regio
  •  Ambities raad en college: coalitieakkoord 2018-2022
  • Vermogen en middelen
  • Strategisch Voorraadbeleid Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer 2020

Prestatieafspraken 2020link naar pdf bestand