Overname van zelf aangebrachte voorzieningen en goederen

Het Woningbedrijf is geen partij in eventuele (prijs-)onderhandelingen bij overname van voorzieningen en goederen. Indien u met de volgende huurder niet tot overeenstemming komt, bent u verplicht de voorzieningen die door de opzichter zijn aangegeven op het inspectieformulier, te verwijderen of te veranderen zoals in het rapport is gesteld. Voor uw vertrek komt de opzichter langs voor de eindinspectie/inname van de woning. Mochten de afspraken met de nieuwe huurder niet nagekomen worden en moet het Woningbedrijf de afgesproken zaken uitvoeren dan worden de kosten van de herstelwerkzaamheden bij u in rekening gebracht.