Wie doet het? Kijk eerst in het Onderhouds-ABC

Kijk bij niet-spoedeisende klachten eerst in de brochure Onderhouds-ABC. Als huurder bent u verantwoordelijk voor de meeste onderhoudsklussen binnen uw woning. Wij zijn verantwoordelijk voor de meeste werkzaamheden aan de buitenkant van uw woning. Maar ook timmer- en loodgieterswerk valt onder onze onderhoudsplicht.

Download het Onderhouds-ABC