U dient uw verhuisdatum ook door te geven aan uw energieleverancier. Het beste kunt u dit ongeveer vier weken voor de dag dat u de woning oplevert doen. Vergeet u dit of geeft u uw verhuizing te laat door dan kan het gebeuren dat u de afsluitkosten voor de woning betaalt. Als de verhuisdatum van uw energie opschuift, betaalt u bovendien langer vastrecht op uw oude adres. Binnen een week nadat u verhuisd bent, moet u de meterstand van uw oude adres doorgeven aan uw energieleverancier. Deze kan dan een juiste eindafrekening opstellen. Behalve aan uw energieleverancier geeft u uw verhuizing ook door aan het PWN. Dat is de leverancier van water voor uw woning. Houdt rekening met dezelfde opzegtermijnen als bij uw energieleverancier.