Woningbedrijf Opmeer verhoogt per 1 juli de huur. Wij volgen hierin de regels vanuit de landelijke overheid. De inkomsten van de jaarlijkse huurverhoging zijn nodig om onze woningen te verbeteren en nieuwe woningen te bouwen.

Huurverhoging 2023

Voor sociale huurwoningen verhogen wij op 1 juli 2023 de huur met maximaal 2,6%. Sommige huurders komen mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Voorwaarden huurverlaging

  • U woont in een sociale huurwoning. 
  • Uw netto huur is (of wordt door de huurverhoging op 1 juli 2023) hoger dan € 575,03.
  • U woont voor of op 1 maart 2023 in uw woning.
  • Woont u alleen? Dan mag uw belastbare jaarinkomen maximaal € 23.250 zijn. Of € 24.600 als u AOW krijgt. 
  • Woont u met twee of meer personen? Dan mag uw belastbare jaarinkomen maximaal € 30.270 zijn. Of € 32.730 als minstens één persoon AOW krijgt.  
  • Heeft u thuiswonende kinderen? En waren zij op 1 januari 2023 nog geen 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee.

DigiD linkHuurverlaging aanvragen

Vragen?

Is het niet duidelijk of u voor een huurverlaging in aanmerking komt? Dan kunt u tot 1 juli 2023 langskomen bij het spreekuur. Op de dinsdagen en donderdagen bent u tussen 9.00 uur en 10.00 uur van harte welkom op het Gemeentehuis, (Klaproos 1 te Opmeer). U kunt zich dan melden bij de receptie. Goed om te weten: er zijn inkomensgegevens nodig, waaruit blijkt dat u minimaal 6 maanden minder inkomen heeft. U kunt uw vraag ook mailen naar gemeente@opmeer.nl.