Alle huurders van het Woningbedrijf hebben een brief ontvangen over de jaarlijkse huurwijziging. Hieronder vindt u een aantal vragen met daarbij de antwoorden.

Vraag en antwoord

Sociale verhuurders mogen jaarlijks de netto huurprijzen per 1 juli verhogen. De maximaal toegestane huurverhoging van een individuele zelfstandige woning mag in 2020 niet meer bedragen dan 5,1%.

Waarom is er gekozen om de huurverhoging door te zetten in deze tijd van Corona?

Het Woningbedrijf mag de huurverhoging doorzetten, het is enkel een advies vanuit de overheid om de huurverhoging niet te doen. De meeste woningcorporaties in West-Friesland zetten net als het Woningbedrijf de huurverhoging door. Hierdoor kunnen we ook de continuïteit van de uitgezette onderhoudsplannen waarborgen.

Heeft u door de Coronacrisis problemen bij het betalen van de huur? Dan bieden wij hulp op maat. We zoeken samen met u naar de beste oplossing.

Hoe wordt de streefhuur bepaald?

Deze is voor de meeste woningen bepaald op 70 % van de maximaal toegestane huurprijs. Voor een klein aantal woningen op 75%. De maximaal toegestane huurprijs wordt berekend volgens het woningwaarderingsstelsel.

Waarom krijg ik een huurverhoging en mijn buren een huurverlaging?

Dit hangt af van het huurbedrag wat u nu betaalt. Betaalt u nu meer dan de streefhuur dan krijgt u huurverlaging. Betaalt u nu minder dan de streefhuur dan krijgt u huurverhoging. Indien van toepassing bedraagt dit het maximale percentage van 5,1%.

Waarom zijn er verschillen in percentages?

Eerder was er niet het beleid om te sturen op de wensportefeuille en werd de huurprijs bij mutatie (een verhuizing) opgetrokken naar de streefhuurprijs. Hierdoor verschillen de huurprijzen voor een soms bijna identieke woning.

Waarom gaat de huurverlaging in fases?

We sturen alle huren aan op de wensportefeuille. Dit is een geleidelijk proces. Ook om die reden faseren we de huurverlaging.       

Gaat de huurverhoging ook in fases?

Ook de huurverhoging gaat in fases; we verhogen niet meer dan wettelijk is toegestaan. Dat doen we totdat uw feitelijke huurprijs gelijk is aan de streefhuur.

Krijg ik volgend jaar dan geen huurverhoging?

Als de huurprijs van uw woning de streefhuur heeft behaald, krijgt u volgend jaar geen huurverhoging. Echter, als er veranderingen zijn in het beleid en het woningwaarderingstelsel kan het voorkomen dat u op termijn weer een huurverhoging of verlaging krijgt.

Maakt het uit dat ik een oude of een nieuwe keuken heb?

Nee, de staat van de keuken of bijvoorbeeld badkamer maakt geen deel uit van de huurverhoging. In het woningwaarderingstelsel zijn de punten die aan de keuken worden toegerekend gelijk ongeacht of het een oude of een nieuwe keuken is.

Wat is het gemiddelde % huurverhoging?

In Opmeer bedraagt de gemiddelde huurstijging per 1 juli 2,8%. Landelijk gezien bedraagt de gemiddelde huurstijging per 1 juli 2,6%.

Meer informatie

Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u elke werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur contact opnemen via 0226 – 363 333. Of stel uw vraag via gemeente@opmeer.nl.