HOME  |  Ik zoek een woning  |  Wat is een urgentieverklaring?

Wat is een urgentieverklaring?

Een urgentieverklaring betekent dat na urgentieverlening, aan u 5 extra toewijzingsjaren worden toegekend bovenop uw huidige inschrijvingsdatum met een maximum van 6 jaar. Op deze basis maakt u meer kans om eerder een woning te vinden. Een urgentieverklaring geeft u voor een periode van 4 maanden voorrang bij het zoeken naar een woning in de regio West-Friesland. Wanneer u een woning weigert, wordt de urgentie ingetrokken. Lukt het u niet om in deze 4 maanden een woning te vinden, dan heeft de verhuurder de inspanningsverplichting om u binnen de volgende 4 maanden een woning aan te bieden. Als u een woning krijgt aangeboden, bent u in alle gevallen ook verplicht deze te accepteren.

U krijgt een woning toegewezen als u voldoet aan criteria omtrent het aantal personen, het aantal kamers en waarvan de huurprijs in verhouding staat met het inkomen. Tevens is er de verplichting om bij voldoende aanbod 3 x per 14 dagen te reageren op passende woningen. Wanneer u dit niet doet, vervalt de urgentie en wordt er
na 4 maanden geen passende woonruimte aangeboden.