HOME  |  Ik zoek een woning  |  Wanneer kunt u een urgentieverklaring aanvragen?

Wanneer kunt u een urgentieverklaring aanvragen?

Het aantal vrijkomende woningen is beperkt en er zijn veel mensen die een woning zoeken. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u voorrang krijgen voor de toewijzing van een woning. Er moet dan duidelijk sprake zijn van ten minste één van de volgende criteria: medische en/of sociale problemen, echtscheiding/verbreken samenleving of financiële omstandigheden en mantelzorg behoefte, die maken dat uw huidige woonsituatie niet meer voldoet. Voor uw problemen moet u al professionele hulp hebben gezocht. Ook moet u aantonen dat u zelf al naar een oplossing voor uw woonsituatie heeft gezocht. Uw hulpverlenende instantie zal uw situatie schriftelijk moeten toelichten. Voorbeelden van hulpverlenende instanties zijn Riagg, GGZ, Bureau Jeugdzorg, MEE, etc. Een verklaring van een huisarts is niet toegestaan.


Verder geldt dat u ouder bent dan 18 jaar en ingeschreven bent als woningzoekende. Tevens staat u minimaal één jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van één van de gemeenten in de regio West-Friesland. Als u nog geen jaar in de regio West-Friesland woont, maar er de afgelopen tien jaar wel zes jaar of langer onafgebroken gewoond heeft, dan kunt u ook een urgentieverklaring aanvragen. U kunt zich in dat geval beroepen op maatschappelijke binding.
Deze binding dient u aan te tonen met een overzicht van uw woonverleden. Dit overzicht kunt u opvragen bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.