HOME  |  Ik zoek een woning  |  Urgentieregeling

Urgentieregeling

Er zijn in onze regio te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden direct aan een betaalbare huurwoning te kunnen helpen. Dit betekent dat u vaak een paar jaar moet wachten voordat u in aanmerking komt voor woonruimte.Omdat er omstandigheden kunnen zijn die het nodig maken dat u sneller naar een passende woning kunt verhuizen, is een urgentieregeling in het leven geroepen. U kunt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen een beroep doen op deze regeling. Verder kunt u alleen een aanvraag indienen indien u langer dan een jaar woont in de regio West-Friesland of als er sprake is van een economische- of maatschappelijke binding.

Het aanvragen van urgentie is alleen mogelijk als u minimaal één jaar woont in de regio
West-Friesland.


U kunt geen urgentieverklaring krijgen als:

  • uw woonprobleem in een andere gemeente is ontstaan;
  • uw problemen ontstaan zijn door eigen gemaakte keuzes;
  • u eerder had kunnen bedenken dat u nu een woning nodig heeft;
  • u de problemen op een andere manier kunt oplossen. Bijvoorbeeld een alleenstaande kan het probleem oplossen door een kamer te zoeken.

Door het invullen van de urgentiewijzer in de folder kunt u zelf in een aantal stappen bepalen of u mogelijk in aanmerking
komt voor een urgentieverklaring.

Te downloaden: