HOME  |  Verbouwen? Eerst aanvragen!

Verbouwen? Eerst aanvragen!

Een huurder die iets aan zijn woning wil veranderen, heeft schriftelijke toestemming van het Gemeentelijk Woningbedrijf nodig. Wij kunnen u precies vertellen aan welke voorwaarden uw plannen moeten voldoen:

•    Zo moet de woningaanpassing voldoen aan bouwtechnische voorwaarden en veiligheidseisen.
•    U heeft wellicht een bouwvergunning nodig.
•    Bent u verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woningaanpassing of is het Gemeentelijk Woningbedrijf verantwoordelijk?
•    Wat gebeurt er met de woningaanpassing als u gaat verhuizen? Moet u de woning in oorspronkelijke staat opleveren? Kunt u de aanpassingen overdoen aan de nieuwe huurder? Of neemt het Gemeentelijk Woningbedrijf de aanpassingen over?

Het Woningbedrijf maakt hierover afspraken met u. Deze afspraken hangen af van onder andere het woningtype en de technische staat van de voorziening. Hoe dan ook: belangrijk is dat u van te voren precies weet waar u aan toe bent zodat u hier rekening mee kunt houden. De afspraken leggen wij schriftelijk vast zodat daar later geen misverstanden over zijn. Als u zonder toestemming uw huurwoning verandert, handelt niet alleen in strijd met de huurovereenkomst, maar loopt ook grote financiële risico's.

Voorbeeld

Iemand heeft zonder toestemming een ligbad geplaatst. Bij verhuizing blijkt dat de illegale verbouwing niet aan de geldende kwaliteitseisen voldoet. Dit heeft als gevolg dat de oud-huurder het bad en de technische aanpassingen moet slopen en hij draait op voor de kosten van een nieuwe badkamer. Had de oud-huurder vooraf toestemming gevraagd en verbouwd conform de eisen en voorwaarden, dan had hij zich veel ellende bespaard.