Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging.

Wet eenmalige huurverlaging

In 2021 geldt de Wet eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij krijgen eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens.

 

Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging

Samenstelling huishouden

Inkomen lager dan

Kale huur hoger dan

1 persoon

€ 23.725,-

€ 633,25

1 persoon met AOW

€ 23.650,-

€ 633,25

2 personen

€ 32.200,-

€ 633,25

2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd

€ 32.075,-

€ 633,25

3 of meer personen

€ 32.200,-

€ 678,66

3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€ 32.075,-

€ 678,66

Proces

Het gemeentelijk woningbedrijf is geen toegelaten instelling in het kader van de Woningwet 2015. Waar andere (toegelaten) woningcorporaties over het inkomens van de huurders worden geïnformeerd door de belastingdienst is dat bij het woningbedrijf niet het geval. Dit betekent dat huurders van het woning bedrijf een aanvraag voor huurverlaging bij het woningbedrijf kunnen indienen om hiervoor in aanmerking te komen.

Aanvraag

U heeft een brief ontvangen omdat uw een huurprijs boven de € 633,25 heeft. Indien uw woonsituatie en inkomen overeenkomt zoals beschreven in bovenstaande tabel kunt u via onderstaande link kunt u een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier en de verklaring samenstelling huishouden in te vullen. Daarnaast moet u inkomens uploaden, dit betreft een inkomensverklaring of een definitieve aangifte over 2019, andere of oudere gegevens accepteren wij niet.

Heeft u in 2020 te maken gehad met een inkomensdaling? Lever dan bewijsstukken aan in de vorm van recente salarisstroken (laatste 6 maanden), gegevens uitkeringsinstantie of een verklaring van een boekhouder wanneer u zelfstandige bent.

Aanvraag Eenmalige huurverlaging starten